кристалізаційна вода


кристалізаційна вода
crystal water; water of crystallization

Англо-український і українсько-англійський словник з аналітичної хімії. — Севастополь: «Вебер». . 2002.

Look at other dictionaries:

  • Вода - получить на Академике актуальный промокод на скидку Перекресток или выгодно вода купить с дисконтом на распродаже в Перекресток

  • вода кристалізаційна — вода кристаллизационная water of crystallization, crystal water *Kristallwasser вода, що міститься у кристалічній ґратці у вигляді молекул. Виділяється лише при високій температурі (бл. 200 600оС). В.к. характерна, напр., для ґіпсу Ca[SO4] 2H2O,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кристалізаційний — кристаллизационный crystallizing, … of crystallization *Kristallisations… пов язаний з кристалізацією; к. а п а р а т прилад для кристалізації яких небудь речовин; к а в о д а вода, що входить у структуру кристалів інших речовин кристалогідратів… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вода — water Wasser – дуже поширена в природі найпростіша стійка хім. сполука водню з киснем Н2О. За звичайних умов В. безбарвна рідина без запаху і смаку. Молекул. маса 18,0153. Густина 1,0. Вміст в літосфері 1,3 1,4 млрд. км3, в гідросфері 1,4 1.5… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вода зв'язана — вода связанная fixed water; bound (residual) water; interstitial water *gebundenes Wasser частина підземних вод, яка фізично або хімічно утримується твердою речовиною г.п. На відміну від води вільної (гравітаційної) В.з. нерухома або слабкорухома …   Гірничий енциклопедичний словник

  • волога — влага moisture Feuchtigkeit, Nässe власне вода, що міститься в речовині, напр., мінералі в його природному стані і не відділяється від його частинок без прикладення зовнішніх зусиль. Розрізняють такі види В.: • адсорбційну у вигляді молекул води …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кристалогідрати — кристаллогидраты crystalline hydrates Kristallhydrate, Kristallohydrate кристалічні речовини, в складі молекул яких є кристалізаційна вода, напр. гiдрат хлористого кальцію. Див. гідрати вуглеводневих газів …   Гірничий енциклопедичний словник